نمایش منو
بازی روح فراری 2
روح فراری 2


شما باید برای بررسی و جمع آوری شواهد در مورد کابین قدیمی خزنده در جنگل و آن ساله ساکن، گرفتن عکس است، استفاده از فلزیاب، پیدا کردن و خواندن دفتر خاطرات را و غیره را به کشف آنچه تا به حال شده است در اینجا و چه کسی پیر مرد واقعا روح فراری 2 - ادونچر
تبلیغات
Popular ترسناک Games
خانه نفرین شده است برای چندین دهه بسته شده است. هیچ کس...
شما باید برای بررسی و جمع آوری شواهد در مورد کابین...
شما با یک کابین در جنگل گیر کرده، اما شما تنها نیستی ......