نمایش منو
بازی روح فراری 2
روح فراری 2


شما باید برای بررسی و جمع آوری شواهد در مورد کابین قدیمی خزنده در جنگل و آن ساله ساکن، گرفتن عکس است، استفاده از فلزیاب، پیدا کردن و خواندن دفتر خاطرات را و غیره را به کشف آنچه تا به حال شده است در اینجا و چه کسی پیر مرد واقعا روح فراری 2 - ادونچر
تبلیغات
Popular ترسناک Games
شما باید برای بررسی و جمع آوری شواهد در مورد کابین...
خانه نفرین شده است برای چندین دهه بسته شده است. هیچ کس...
شما با یک کابین در جنگل گیر کرده، اما شما تنها نیستی ......