نمایش منو
بازی خانه متروکه 2
خانه متروکه 2


خانه نفرین شده است برای چندین دهه بسته شده است. هیچ کس جرات آن را وارد کنید، و صدای همه از آن شنیده می شود. کاوش در خانه خالی از سکنه و ترسناک و آن باقی مانده است. آیا آنچه لازم برای کشف خانه؟
تبلیغات
Popular ترسناک Games
خانه نفرین شده است برای چندین دهه بسته شده است. هیچ کس...
شما باید برای بررسی و جمع آوری شواهد در مورد کابین...
شما با یک کابین در جنگل گیر کرده، اما شما تنها نیستی ......