نمایش منو
بازی خانه متروکه 2
خانه متروکه 2


خانه نفرین شده است برای چندین دهه بسته شده است. هیچ کس جرات آن را وارد کنید، و صدای همه از آن شنیده می شود. کاوش در خانه خالی از سکنه و ترسناک و آن باقی مانده است. آیا آنچه لازم برای کشف خانه؟
تبلیغات
Popular ترسناک Games
شما باید برای بررسی و جمع آوری شواهد در مورد کابین...
خانه نفرین شده است برای چندین دهه بسته شده است. هیچ کس...
شما با یک کابین در جنگل گیر کرده، اما شما تنها نیستی ......